شعبه نوشهر

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

بین سیسنگان و نوشهر، روبروی روستای انارور، جنب شهرک شهداد