جای پارک عمومی
فضای نشستن
سالن سیگار
Take Away
حیاط و فضای باز
بلوار ستارخان، مجتمع شیراز مال، طبقه منفی یک
07136470114
09193005774
الکترود استیل