شعبه خزرشهر

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

خزرشهر شمالی، خیابان دریا ۱۲
الکترود استیل