شعبه تبریز، رشدیه (کوهسار)

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

شعبه‌های نزدیک

الکترود استیل