شعبه کردان

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
Take Away

اطلاعات شعبه

اتوبان قزوین به کرج، بعداز پل کردان، جنب پمپ‌بنزین پرشین، مجتمع پذیرایی لوتوس