شعبه رشت، گلسار

درباره شعبه

فضای نشستن
پارکینگ اختصاصی
Take Away

اطلاعات شعبه

گلسار، بلوار دیلمان، مرکز خرید دیلمان، طبقه دوم

شعبه‌های نزدیک