شعبه جهانشهر کرج (پلاس)

درباره شعبه

فضای نشستن
غذای گرم

اطلاعات شعبه

کرج، جهانشهر، بلوار مولانا

شعبه‌های نزدیک

الکترود استیل