شعبه بندرعباس

درباره شعبه

اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

پل رسالت جنب مرغ کنتاکی قشم

شعبه‌های نزدیک

الکترود استیل