اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
یزد، خیابان انقلاب، بلوار مشیر، هتل باغ مشیرالممالک
03535239760
الکترود استیل