اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
سیرجان، خیابان ولیعصر، تقاطع انقلاب، مجتمع تجاری ولیعصر
09305297499
الکترود استیل