اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
میناب، ولیعصر، ابتدای بلوار وثوق
09177650146
اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
پل رسالت جنب مرغ کنتاکی قشم
07633676270
09352936074
اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
مجتمع سیتی سنتر2، طبقه زیرین
07635211614
اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
کیش، شهرک صدف، میدان شهدا(گلستان)، غرفه 7
07644440520
09124413437
الکترود استیل