اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
کیان پارس خیابان وهابی نبش خیابان مطهری
09011014021
الکترود استیل