جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
مازندران، محمودآباد، خیابان آزادی، نبش کمربندی غربی، مجتمع تفریحی سیمرغ، طبقه فودکورت
09388883864
مازندران، بین سیسنگان و نوشهر، روبروی هتل نسیم، نبش ورودی ساحل
09120856530
مازندران، رامسر، میدان خلعتبری، مجتمع سیمرغ، پلاک ۱۶
09120931445
میدان معلم، بزرگراه سرخرود به سمت فریدون‌کنار، جنب ساختمان آنا
09385037839
جای پارک عمومی
فضای نشستن
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
مازندران، بابلسر، درب دوم شهرک دریا کنار، روبروی مجتمع پالم، مجتمع پارس مال
09388376424
اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
12کیلومتری سرخرود، محمودآباد، شهرک خانه دریا، سی ساید
09115181302
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
مازندران، محمودآباد، خیابان آزادی، نبش کمربندی غربی، مجتمع تفریحی سیمرغ، طبقه همکف
09388883864
اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
خزرشهر شمالی، خیابان دریا ۱۲
09115181302
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
بین سیسنگان و نوشهر، روبروی روستای انارور، جنب شهرک شهداد
09120856530
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
مازندران، کلارآباد به سمت متل قو، بعد از میدان خوشامیان، به سمت ساحل کمپینگ قو
09426003602