شعبه شمشک

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
سالن سیگار
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

شمشک، روبروی مجتمع سییرا