فضای نشستن
غذای گرم
پارکینگ اختصاصی
Take Away
قم، بلوار الغدیر، مجتمع بازار شهر
02533551484
09127240940