شعبه خزر شهر امیر شکلات

آدرس :

بابلسر، شهرک خصوصی خزرشهر شمالی، خیابان دریا 12،
خانه دریا :محمودآباد، شهرک خصوصی خانه دریا، سی ساید

اطلاعات تماس :