شعبه شاهرود

درباره شعبه

اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

خیابان ابن‌سینا، مقابل مسجد رسول

شعبه‌های نزدیک

الکترود استیل