شعبه گیشا

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

انتهای گیشا نرسیده به اتوبان حکیم. بین خیابان ۳۸( شهید احمدی ) و ۴۰ ام