شعبه کلارآباد

درباره شعبه

اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

نمک‌آبرود به سمت کلارآباد،نرسیده به میدان خوشامیان سمت ساحل