شعبه فشم

درباره شعبه

فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

كيلومتر 4 جاده فشم بعداز رودک