شعبه شهرک غرب

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
سالن سیگار
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

شهرک غرب، بلوار دریا، نرسیده به خوردین، خیابان ۲۱ متری گلها، نبش عسگری