شعبه شریعتی، میرداماد

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
Take Away

اطلاعات شعبه

شریعتی روبروی میرداماد پلاک ۱۱۴۵