شعبه تالش

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

کمربندی اسالم، کیلومتر2 گیسوم

شعبه‌های نزدیک

الکترود استیل