فضای نشستن
پارکینگ اختصاصی
Take Away
گلسار، بلوار دیلمان، مرکز خرید دیلمان، طبقه دوم
03133769161
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
کمربندی اسالم، کیلومتر2 گیسوم
09122975768