اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
گرگان، ميدان نهارخوران، كافى شاپ امير شكلات
01732551851