اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
عظیمیه، خیابان شریعتی، مهرادمال طبقه فود کورت
02357774026
اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
جهانشهر، بلوار مولانا، بعد از کسری شمالی
02634497662
اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
بلوارشهرداری، بین خیابان 107 و 109
09121373077