اینترنت رایگان
جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
میدان ارتش، جنب گلستان علی
04533712727
09144519301
الکترود استیل