تیراژه 2

خیابان شهید مدنی، مرکز خرید تیراژه 2، طبقه همکف