سعادت آباد

بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس